Home » 2014 » Styczeń

Monthly Archives: Styczeń 2014

Petycja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej przy ul. Kościuszki

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Wyszkowie czyni starania o wybudowanie sygnalizacji świetlnej w rejonie przejścia dla pieszych u zbiegu ul. Kościuszki i 11 Listopada. Rodzice zbierają podpisy pod petycją w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W akcję zaangażowało się  już także Przedszkole nr 7 i I Liceum Ogólnokształcące. We wszystkich tych placówkach zbierano podpisy pod wnioskiem o budowę sygnalizacji świetlnej.

Zarząd Osiedla nr 7 popiera starania mieszkańców w tej sprawie. Do GDDKiA wysłane zostanie pismo następującej treści:

wniosek do GDDKiA o sygnalizację przy ul. Kościuszki

Plan zagospodarowania ul. Wąskiej w przygotowaniu

Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wyszkowa dla kwartału ulic:  Sowińskiego, Pułtuskiej, Wąskiej, Kościuszki oraz terenu między ulicami Kościelną, Daszyńskiego, Białostocką i skwerem Jana Pawła II, obejmującym teren Osiedla nr 7.  Z projektem planu można  się zapoznać na stronie internetowej: www.wyszkow.pl (zakładka: Gospodarka – Planowanie przestrzenne).

Do 17 stycznia 2014 roku można wnosić uwagi do projektu planu. Należy to zrobić na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy kierować do burmistrza Wyszkowa za pośrednictwem kancelarii Urzędu Miejskiego lub drogą pocztową.

Budżet 2014 dla Wyszkowa

30 grudnia Rada Miejska uchwaliła budżet gminy Wyszków na 2014 rok. Planowane dochody gminy wyniosą 96.148.997 zł, a wydatki 103.329.560 zł. Na inwestycje radni przeznaczyli 12.875.046 zł. Wśród zadań zaplanowanych do zrealizowania w 2014 roku jest kilka, które będą zlokalizowane na Osiedlu nr 7.  Będą to następujące inwestycje (w nawiasach podajemy kwoty przeznaczone na daną inwestycję w budżecie):

 

1.  Przebudowa ul. 11 Listopada w Wyszkowie (1.200.000 zł).

2. Budowa chodnika wzdłuż ul. Sowińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Pułtuskiej i Sowińskiego (500.000 zł).

3. Modernizacja parku miejskiego (300.000 zł).

4. Przebudowa stadionu miejskiego, obejmująca remont trybun (300.000 zł).

5. Remont bieżący w Szkole Podstawowej nr 1 (50.000 zł).

6. Opracowanie dokumentacji kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1.

Przetarg na działki przy ul. Okrzei

Burmistrz Wyszkowa ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek przy ul. Stefana Okrzei. Łączna powierzchnia działek wynosi 4001 m kw. Będą one zbyte jako jedna nieruchomość. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki te położone są terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub na terenie usług oświaty. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 784.196 zł (wadium 100.000 zł)

Przetarg odbędzie się 15 stycznia o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, aleja Róż 2 (pokój 144).

Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz gminy Wyszków wadium najpóźniej do 9 stycznia na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 129, tel. 29-743-77-17.