Home » 2014 » Marzec

Monthly Archives: Marzec 2014

Przystanek dla busów na ul. Chopina

Przystanek dla busów kursujących na trasie Wyszków – Ostrołęka powstanie w najbliższym czasie przy ul. Chopina w Wyszkowie. Gmina wydzierżawiła tam teren Sylwestrowi Raniszewskiemu, który wygrał przetarg.

Przedsiębiorca sam wystąpił do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o wyznaczenie przystanku dla busów na 150-metrowej działce przy ul. Chopina (vis a vis ZUS). Chce on tam organizować przewozy na trasie Wyszków – Ostrołęka. Gmina nie ma nic przeciwko, dlatego ogłosiła przetarg na dzierżawę działki. Do przetargu przystąpił tylko Sylwester Raniszewski i wygrał go. Za dzierżawę będzie płacił 310 zł czynszu dzierżawnego miesięcznie. Umowa dzierżawy będzie obowiązywała do 23 marca 2017 r.

Nowy chodnik i droga dla rowerów przy Sowińskiego

Po dwóch latach gmina uzyskała niezbędne uzgodnienie dla przebudowy chodnika wzdłuż ul. Sowińskiego, na odcinku od ul. Pułtuskiej do Kościuszki. Ogłoszony już został przetarg na wykonanie inwestycji. Oferty można składać do 10 kwietnia.

Nowy chodnik zostanie zbudowany wzdłuż ul. Sowińskiego i wzdłuż fragmentu ul. Pułtuskiej – od ronda w kierunku wjazdu do kolumny transportu sanitarnego. Zadanie przewiduje także powstanie drogi dla rowerów przy ul. Sowińskiego. Ponadto zagospodarowany zostanie skwer przy pomniku Gloria Victis. Przy okazji przebudowany będzie również fragment chodnika przy ul. Sowińskiego, po stronie Urzędu Skarbowego  (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do schodów prowadzących do Biblioteki Miejskiej).

Przebudowa chodnika oznaczać będzie również nową organizację ruchu na tym odcinku ul. Sowińskiego. Przybędzie dodatkowe przejście dla pieszych, obecnie jest ich cztery, a będzie pięć.  Nowe ma powstać na wysokości ul. Chopina. Przejście dla pieszych przy ul. Szkolnej (wjazd do ZUS) zmieni nieco lokalizację – zostanie przesunięte o kilkanaście metrów w kierunku ul. Bankowej. Nie zmienią natomiast lokalizacji przystanki autobusowe – pozostaną istniejące vis a vis banku, z tym, że ten dla autobusów odjeżdżających do Warszawy zostanie przebudowany i nieco „zagłębiony”.

Pierwsza w tym roku inwestycja na naszym Osiedlu!

Do 31 maja  dokończona zostanie inwestycja na nadbużańskiej skarpie w Wyszkowie. Ciągiem pieszym z parku miejskiego będziemy mogli już niedługo spacerować aż do skweru Jana Pawła II i dalej np. ul. Strumykową. 

Przejście pod mostem drogowym miało być wykonane już rok temu, ale przedłużały się uzgodnienia. Obecnie Urząd Miejski ma już nie tylko projekt, ale nawet wykonawcę inwestycji – jest to firma Eugeniusza Pogorzelskiego z Wyszkowa, która zaoferowała najniższą cenę. Ona zajmie się budową utwardzonego ciągu spacerowego o długości 160 mb. pod mostem drogowym. Powstanie również oświetlenie ciągu spacerowego, które wykona Zakład Elektroenergetyczny Tadeusza Rudzińskiego. Gmina wyda na to zadanie łącznie 80 tys. 025 zł.

Sprawy Osiedla na najbliższej sesji Rady Miejskiej

27 marca o godz. 10.00 rozpocznie się posiedzenie Rady Miejskiej, na którym omawianych będzie kilka spraw dotyczących naszego Osiedla. Radni zajmą się uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyszkowa dla części ulic: Pułtuskiej, 11 Listopada, Zakolejowej, Stefana Okrzei, Serockiej oraz Alei Piłsudskiego, czyli części naszego Osiedla.

Dyskutowane i uchwalane będą również zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Wyszków, co ma związek z majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz jesiennymi wyborami samorządowymi.

Ponadto w porządku obrad:

1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za luty 2014 r.
2.Zapytania.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomnościzwierząt na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku”;
2)wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wyszków na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki;
3)uchwała zmieniająca uchwałę nr XX/146/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęciaprogramu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyszków;
4) przyjęcia zadania od Powiatu Wyszkowskiego (chodnik w Drogoszewie);
5) przyjęcia zadania od Powiatu Wyszkowskiego (chodnik w Leszczydole Starym);
6) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Wyszków;
8) utworzeniaobwodu głosowania w Szpitalu w wyborach do Parlamentu Europejskiego;
10) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok;
11) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014–2021;
12)zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2013 r.
10.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki PublicznejwWyszkowie za 2013 r.
11.Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkowie za rok 2013.
12.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata2012
–2016.
13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012–2014.
14. Sprawozdanie z realizacji Programu Wyszkowska Karta Rodziny za 2013 r.
15.Zapytania i wolne wnioski.

Na Kościelnej jednak bez bloków?

Urząd Miejski pracuje nad planem zagospodarowania przestrzennego części Wyszkowa, obejmującej kwartał ulic: Sowińskiego, Pułtuska, Wąska, Kościuszki oraz teren między ulicami Kościelną, Daszyńskiego, Białostocką a skwerem Jana Pawła II. Jak już informowaliśmy, wiele zmian miało zajść przy niewielkiej, położonej na skarpie uliczce Kościelnej. Gmina zamierzała przeznaczyć ten teren pod mieszkalnictwo i usługi, z przewagą tych drugich, i dopuścić tam zabudowę wielorodzinną. Plan miał dopuszczać maksymalnie cztery kondygnacje. Miał, ponieważ gmina wycofała się póki co z pomysłu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Kościelnej.

Przeciwnicy zabudowy wielorodzinnej przy ul. Kościelnej podnosili argument, że czterokondygnacyjny budynek zasłoni widok na kościół św. Idziego oraz schody na skarpie i  skwer u jej podnóża, który stał się wizytówką Wyszkowa. Padały głosy, że obiekt wielorodzinny nie wpisze się w istniejącą w okolicy architekturę i krajobraz zabudowy jednorodzinnej. Dlatego władze miasta prawdopodobnie pozostaną przy obecnym przeznaczeniu terenu przy ul. Kościelnej, a zatem będzie tam możliwa jedynie zabudowa jednorodzinna mieszkaniowa i usługowo-mieszkaniowa.

Plan dla tego kwartału miasta miał być uchwalany na marcowej sesji Rady Miejskiej, ale nie nastąpi to z uwagi na trwające wciąż dyskusje nad jego kształtem. Do sprawy radni wrócą prawdopodobnie w kwietniu.

Nowy przystanek przy ul. Chopina?

Można od gminy wydzierżawić 150-metrową działkę przy ul. Chopina w Wyszkowie (vis a vis ZUS) z przeznaczeniem pod cele transportowe. Gmina dopuszcza tam powstanie przystanku dla busów. Z takim wnioskiem zwrócił się jeden z przedsiębiorców, który chce organizować przewozy na trasie Wyszków – Ostrołęka.

Przetarg w formie licytacji odbędzie się 20 marca o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim, aleja Róż 2 (pokój 144). Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium najpóźniej do 17 marca. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi 300 zł netto miesięcznie a przewidziany  okres dzierżawy to 24 marca 2014 do 23 marca 2017 r.

 

Ograniczenia i zakazy związane z meczem

15 marca w godz. 10.00-18.00 należy się spodziewać zmian w organizacji ruchu na naszym osiedlu w związku z meczem Bugu Wyszków z Polonią Warszawa. Organizatorzy meczu proszą o to, by w tym czasie nie parkować pojazdów w uliczce dojazdowej do budynku WOSiR od strony ul. 11 Listopada. Mieszkańców okolicznych budynków na os. Norwida i Kościuszki (szczególnie vis a vis wejścia na stadion) proszą zaś o rozważenie możliwości przestawienia samochodu w inne miejsce, poza teren sąsiadujący ze stadionem. Zalecanym dla kibiców z Wyszkowa rozwiązaniem będzie przyjście na mecz pieszo. Przed i w trakcie meczu dla osób postronnych wyłączony z użytkowania będzie parking wokół budynku WOSiR.

Mecz piłkarski zostanie rozegrany 15 marca o godz. 14.00. Z pewnością w rejonie stadionu i w na ulicach miasta można spodziewać się wzmożonych sił policyjnych, które będą zabezpieczać spotkanie. Organizatorzy apelują o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, a kibiców i uczestników meczu o bezwzględne stosowanie się do poleceń policji i ochrony meczu. Spotkanie zostało uznane przez wojewodę mazowieckiego za mecz podwyższonego ryzyka.

Wyjątkowy mecz, wyjątkowe ograniczenia i zabezpieczenia

15 marca o godz. 14.00 na stadionie WOSIR w Wyszkowie rozegrany zostanie mecz o mistrzostwo IV ligi między Bugiem Wyszków a Polonią Warszawa. To wyjątkowe wydarzenie sportowe, także pod względem środków bezpieczeństwa, przygotowywanych w związku z tą imprezą. Z pewnością możemy się spodziewać zmian w organizacji ruchu na naszym osiedlu.

Już dziś wiadomo, że z użytkowania dla osób postronnych (nie kibiców) wyłączony zostanie parking wokół budynku WOSiR oraz zatoka parkingowa wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 1 – od strony osiedla Norwida. Najprawdopodobniej, ze względów bezpieczeństwa, nie będzie można parkować również na uliczce dojazdowej, prowadzącej bezpośrednio z ul. 11 Listopada do terenów WOSiR. O innych utrudnieniach i zmianach będziemy informować naszych mieszkańców na bieżąco.

Reklamy w centrum? Tylko zgodnie z planem

Urząd Miejski zabiera się za porządkowanie przestrzeni publicznej m.in. naszego osiedla. Z Centrum Wyszkowa mają zniknąć usytuowane niezgodnie z prawem szyldy i tablice reklamowe. Zasady umieszczania reklam zewnętrznych określa plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony w 2011 roku.

W najbliższym czasie strażnicy miejscy oraz urzędnicy przeprowadzą inwentaryzację reklam zewnętrznych w Centrum Wyszkowa. Reklamodawcy i właściciele posesji, którzy umieścili tablice i bannery ogłoszeniowe niezgodnie z zapisami planu, zostaną wezwani do ich usunięcia lub dostosowania do obowiązujących wymogów.

 

Przypominamy podstawowe zasady usytuowania reklam zewnętrznych w Centrum Wyszkowa:

Co wolno?
• Dopuszcza się lokalizację reklam w formie tablicy reklamowej, szyldu, szyldu reklamowego, reklamy świetlnej lub podświetlanej o całkowitej powierzchni ekspozycyjnej maksymalnie 3 m kw. włącznie, przy czym powierzchni reklam dwustronnych oraz zmiennych nie sumuje się, traktując je jak reklamy jednostronne.

• Można umieszczać reklamy na budynkach lub ogrodzeniach w minimalnych odległościach od innych elementów zagospodarowania przestrzeni miejskiej, a konkretnie:

– Co najmniej 20 metrów od innych wolnostojących nośników reklamy
– Co najmniej 10 metrów od znaków drogowych
– Co najmniej 3 metry od krawędzi jezdni
– Co najmniej 3 metry od pnia drzewa.

 

Czego nie wolno?

– Nie wolno umieszczać reklam w formie wolnostojących nośników reklamowych na terenach zabudowy jednorodzinnej, gdzie nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub usługi.
– Nie wolno umieszczać reklam na ażurowych ogrodzeniach terenów.
– Nie wolno umieszczać reklam na barierkach oddzielających jezdnie i przystanki, na latarniach ulicznych.
– Nie wolno umieszczać reklam na urządzeniach naziemnych infrastruktury technicznej, na balustradach balkonów i tarasów.
– Nie wolno umieszczać reklam w sposób powodujący pogarszanie warunków wegetacyjnych drzew lub przycinanie gałęzi.

 

Dopuszcza się umieszczanie reklam i szyldów na małych obiektach handlowych (kioskach), ale pod pewnymi warunkami:
• Można tam umieścić maksymalnie dwa pola reklamowe o łącznej powierzchni nie większej niż 3 m kw., nieprzekraczającej 15 proc. powierzchni wszystkich ścian kiosku.
• Reklama nie może wystawać poza obrys ściany.
• Nie wolno umieszczać reklam na attyce kiosku lub jego dachu.
• Szyldy można umieszczać wyłącznie na ścianach i attykach, przy czym maksymalna wysokość szyldu nie może przekraczać 50 cm.
• Nie wolno umieszczać szyldów na dachach.

 

Wolno, pod pewnymi warunkami:
• Można rozmieszczać szyldy i tabliczki informacyjne o powierzchni nie większej, niż 1 metr kwadratowy, które mogą być umieszczane przy wejściach do budynków tak, aby ich zewnętrzne krawędzie były oddalone od tabliczek adresowych o co najmniej 0,5 metra.
• Umieszczanie reklamy na ścianie budynku jest możliwe pod warunkiem dostosowania jej formy i wielkości do kompozycji architektonicznej całej ściany oraz z uwzględnieniem funkcji budynku.
• Reklamy należy rozmieszczać tak, aby odległość pomiędzy nimi wyniosła co najmniej 20 metrów w każdą stronę.
• Należy brać pod uwagę by kompozycja, wielkość, kolorystyka i grafika szyldów umieszczanych na elewacjach budynków była indywidualnie dostosowana do kompozycji architektonicznej, charakteru budynku, przekroju ulicy i aby pozostawała w funkcjonalnym związku z użytkowaniem budynku.
• Trzeba też pamiętać o tym, aby szyldy umieszczane były wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru, poza tym wielkość szyldów semaforowych, umieszczanych pod katem do ściany budynku nie może przekraczać wielkości 1,5 m kwadratowego, a zakończenia tych szyldów nie mogą wystawać poza płaszczyznę ściany więcej, niż 80 cm.
• Wszystkie te regulacje i ich egzekwowanie przez służby miejskie służyć ma „ucywilizowaniu” wizerunku miasta w zakresie umieszczania reklam zewnętrznych – a w konsekwencji, podnieść jego estetykę, atrakcyjność, sprawić, by zagospodarowanie przestrzeni publicznej odbywało się w sposób przemyślany i harmonijny.