Home » 2015 » Marzec

Monthly Archives: Marzec 2015

Boisko przy SP nr 1 w 11 tygodni

8. RZUT BOISK I BIEŻNISzesnaście firm wystartowało w przetargu na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wyszkowie. Dwie zostały odrzucone. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma GARDEN SPORT SERVICE z Legionowa. Zaoferowała ona wykonanie boiska za cenę 593 tys. 411 zł i z terminem wykonania zamówienia – 11 tygodni od daty przekazania placu budowy.

W ramach inwestycji przy SP nr 1 powstanie kompleks, na który złożą się: boisko do gry w piłkę ręczną o powierzchni całkowitej 1140,84 m kw. (pole do gry 20×40 m) i nawierzchni przepuszczalnej wyposażone w 2 bramki aluminiowe o wym. 3x2m; boisko wielofunkcyjne o powierzchni całkowitej 613,11 m kw. (pole gry do koszykówki 15×28 m; pole do siatkówki 9×18 m) o nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej; bieżnia lekkoatletyczna  4-torowa o powierzchni całkowitej 831,32 m. kw.  wyposażona w piaskownicę do skoków w dal; mała widownia na sześć ławek.

 

Dwa projekty dla parku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„Wyszkowski Park im. Karola Ferdynanda Wazy edukuje mieszkańców” – pod takim hasłem w Urzędzie miejskim opracowano dwa projekty rozwoju wyszkowskiego parku. Na obydwa gmina chce  uzyskać dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W ramach projektu planuje się m.in.:

– budowę ścieżki edukacyjnej przez cały park o długości 416 mb, przy której zostaną ustawione drogowskazy do pomników przyrody i drzew cennych przyrodniczo. Zostaną one dodatkowo podświetlone.

– stworzenie plenerowej „sali lekcyjnej”, na którą będą składały się ławki i stojaki na rowery.

– uzupełnienie małej architektury na terenie parku o dodatkowe ławki i kosze na śmieci

Przewidziany koszt zadania to 536 tys. 604 zł, dofinansowanie może wynieść 272 tys. 455 zł.

Drugi projekt ma wartość 41 tys. 240 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 36 tys. 216 zł. W ramach tego zadania planuje się m.in.:

– zorganizowanie konferencji inaugurującej

– przygotowanie ekologiczno-rekreacyjnej gry na orientację „WInO-GRONO” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Alternatywnym Pepisko,

– wydanie publikacji nt. parku,

– zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia tzw. zielonych lekcji.

Pieniądze na ul. Chopina, park i dla szkoły

Dzięki nadwyżce budżetowej za 2014 rok, do tegorocznego budżetu gminy udało się wprowadzić nowe inwestycje. Część z nich zostanie wykonana na naszym Osiedlu. Radni przeznaczyli 780 tys. zł na budowę pierwszego odcinka ul. Chopina wraz z kanalizacją deszczową. Urząd posiada już dokumentację techniczną dla tego zadania.Trwają analizy, który odcinek będzie budowany jako pierwszy – od strony ul. Wąskiej, czy od strony ul. Sowińskiego.

245 tys. zł ma trafić do szkół i przedszkoli na bieżące remonty. Pieniądze otrzyma mieszcząca się  na naszym Osiedlu Szkoła Podstawowa na r 1 na modernizację podłogi w sali gimnastycznej, oraz Przedszkole nr 7 na remont łazienek. Konieczne okazało się także zwiększenie wydatków na budowę kompleksu boisk przy SP nr 1 o kwotę 70 tys. zł. Lada dzień zostanie rozstrzygnięty przetarg na to zadanie. Inwestycja ma kosztować 620 tys. zł.

W budżecie gminy znalazły się również pieniądze – 270 tys. zł – na nowy projekt pod hasłem „Wyszkowski park edukuje mieszkańców”.

Będzie plan pod nowe bloki

DSC_9809W marcu odbyła się publiczna dyskusja na temat proponowanych zapisów planu miejscowego zagospodarowania dla części ulic Kościuszki i Okrzei. Projekt planu, który został poddany dyskusji publicznej, obejmuje obszar 33 arów między ul. Okrzei, 11 Listopada i Kościuszki. To teren położony między Przedszkolem nr 7, stadionem a byłą mleczarnią. Znajduje się na nim siedem prywatnych działek. Właściciele części z nich wystąpili do burmistrza z wnioskiem o zmianę przeznaczenia terenu – z zabudowy wielorodzinnej z usługami oświaty na zabudowę wielorodzinną. W planach jest tam budowa co najmniej dwóch bloków wielorodzinnych. Urząd Miejski zaproponował w związku z tym nowy układ komunikacyjny w tej części osiedla Norwida. Podczas dyskusji padł wniosek, aby wytyczyć nową drogę łączącą ul. Okrzei z 11 Listopada.

– Gdzie przewidujecie parkingi, jeżeli stadion pozostanie w tym miejscu? – pytał uczestnik dyskusji.

Urzędniczki podkreślały, że tereny objęte planem to działki prywatne i gmina nie może zlokalizować na nich parkingu. Na pytanie na marcowej sesji odpowiedział natomiast burmistrz. Poinformował, że w razie decyzji o utrzymaniu obecnej lokalizacji stadionu, gmina i tak nie planowała przeznaczenia okolicznych terenów np. pod parkingi.

– Mamy do dyspozycji 4,5 hektara i na tym terenie będziemy się poruszać – odpowiedział Grzegorz Nowosielski.

Radni, choć niejednogłośnie, zdecydowali o przystąpieniu do uchwalenia planu zagospodarowania dla tego obszaru.

Działki przy Bankowej sprzedane

Obraz 001183 tys. zł – za tyle zostały wylicytowane dwie niewielkie działki w Centrum Wyszkowa (na zdjęciu). Dzisiaj w Urzędzie Miejskim odbył się przetarg na niezabudowane nieruchomości przy ul. Bankowej o łącznej powierzchni 80 m kw. Wadium wpłaciło sześciu oferentów, ostatecznie  do przetargu przystąpiło pięciu. Cena wywoławcza działek zbywanych jako jedna nieruchomość wynosiła 80 tys. zł. Postąpienie następowało o 1 proc. Oferenci licytowali się aż do kwoty 183 tys. zł. taką najwyższą cenę zaoferował Robert Wiśniewski z Wyszkowa. W planie zagospodarowania obie działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Zabudowa nieruchomości będzie jednak ograniczona z uwagi na istniejące okna oraz wejście do budynku na nieruchomości sąsiedniej.

Rada Miejska o inwestycjach na naszym Osiedlu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA26 marca o godz. 10.00 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Jednym z tematów będą zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.  Burmistrz zaproponował radnym, aby przeznaczyć dodatkowe pieniądze na nowe inwestycje na Osiedlu nr 7. Wśród nich znalazł się projekt i budowa pierwszego odcinka ul. Chopina. Zwiększone mają zostać również wydatki na budowę kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 1. Dodatkowe pieniądze mają szansę również zasilić projekt wzbogacenia w infrastrukturę parku miejskiego. Ostateczne decyzje należą jednak do radnych. Zapadną one już 26 marca.

Porządek sesji: sesja_26_III_15

Urząd czeka na wnioski do planu

Do 27 marca można w Urzędzie Miejskim składać wnioski i uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy wielorodzinnej przy ul. Kościuszki i ul. Okrzei dla działek nr 5822/25, 6280/3, 6280/2, 4696/7, 4696/6 oraz części działek nr 6280/1 i 4696/10. Na obszarze tym o powierzchni 33 arów przeznaczonym obecnie w części pod usługi oświaty planowana jest zabudowa wielorodzinna.

Szczegóły: http://www.bip.wyszkow.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8781